شرکت خیمه صالح


از فعالیت های این شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود : ساخت غرفه های نمایشگاهی ، زامیاد ، شاه پسند و و زارت فرهنگ و هنر سابق ، تولید فیلتر و گردگیرهای صنعتی ، کانال های هوا ، پوشش کلیه پل های عابر پیاده تهران .....


محصولات